naglowek
Aplikujesz na ogłoszenie: Doradca serwisowy
Miejsce pracy: Cząstków Polski


Prosimy o wypełnienie formularza.

Załącz plik (format *.doc lub *.pdf i rozmiarze do 2 MB):


Załączony plik CV: Brak


Załączony plik list motywacyjny: Brak

Akceptuję klauzulę

Klauzula:Zamknij

Aplikując na ogłoszenie Doradca serwisowy, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, prowadzonych poprzez firmę INTER CARS S.A. zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.). Ponadto wypełniając formularz aplikacyjny oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Pamiętaj, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie klikaj na przycisk „APLIKUJ”.